deeplus线上直播:围绕Prometheus与Zabbix,聊你最关心的核心问题


Zabbix成熟度高云环境下却应用?

 

 

2020年9月12日 14:00-16:00 【线上直播间】

 

直播议程
 
 

 

 

 •  

   

   

  •  
   •  

     

     

     
    • 《去“O”实践谈》筹备中……
    • 《国产数据库谈》筹备中……